Zanesljiv partner za prevajanje, lektoriranje, sodno overjene prevode in sodno tolmačenje. Več o podjetju
Omogočamo sporazumevanje, povezujemo ljudi
IBIDEM, prevajalci in sodni tolmači, d.o.o.
Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

Telefon: 059 059 160
Mobilni telefon: 041 988 286
E-pošta: info@prevajanje-ibidem.si
Delovni čas: ob delavnikih od 9. do 17. ure

Kaj je tolmačenje in kako poteka

Bistvena razlika med prevajanjem in tolmačenjem je v izbiri komunikacijskega kanala. Preprosto povedano: prevajalci se ukvarjamo s pisnimi prevodi, tolmači pa z ustno besedo.

Tolmači ne prevajamo »dobesedno«, pač pa takoj in natančno ter v neposrednem stiku z govorcem in poslušalstvom prenesemo ustna sporočila v drug jezik. Dobri tolmači se zelo hitro odzivamo, imamo izurjen spomin in prijeten glas. Dobri tolmači omogočamo sporazumevanje in hkrati lajšamo medsebojno razumevanje govorcev in poslušalcev, delujemo »diplomatsko« in povezovalno.

Konsekutivno tolmačenje

Konsekutivno tolmačenje je najprimernejše denimo za manjša srečanja, poslovne pogovore, poslovna pogajanja, kosila, obhode tovarn, mednarodne razstave, predstavitve ipd.

Konsekutivni tolmači zapisujemo (ali pa tudi ne) povedano in prenesemo sporočila povedanega v ciljni jezik takrat, ko se govorec ustavi. Prilagajamo slog in dinamiko tolmačenja slehernemu govorcu, posebej pa tudi njegovim sogovornikom ali poslušalcem in njihovemu referenčnemu okviru ter seveda posameznim situacijam.

Simultano, šepetajoče tolmačenje oziroma »chuchotage«

Tolmači spremljamo govornikove misli in hkrati šepetaje tolmačimo enemu do dvema poslušalcema.

Sodno tolmačenje

Sodni tolmači obvladamo izvorni in ciljni jezik, poznamo, kolikor je potrebno za dobro opravljanje našega dela, pravo in sodne postopke.

Navzočnost sodnega tolmača je nepogrešljiva ob sklepanju in podpisovanju pogodb s tujimi družbami ali posamezniki v različnih ustanovah javne uprave, na sodišču, upravnih enotah, pri notarjih ipd.

Tolmačenje

Naši tolmači skrbijo za nemoteno komunikacijo na konferencah, upravnih enotah, pred notarji, na poslovnih sestankih in pogajanjih.