Zanesljiv partner za prevajanje, lektoriranje, sodno overjene prevode in sodno tolmačenje. Več o podjetju
Omogočamo sporazumevanje, povezujemo ljudi
IBIDEM, prevajalci in sodni tolmači, d.o.o.
Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

Telefon: 059 059 160
Mobilni telefon: 041 988 286
E-pošta: info@prevajanje-ibidem.si
Delovni čas: ob delavnikih od 9. do 17. ure

Katere vrste besedil prevajamo in sodno overjamo

Sodno overjeni prevodi ali sodni prevodi so potrebni, kadar želite uraden, pravno zavezujoč dokument uporabiti v upravnih in drugih formalnih postopkih doma in na tujem.

Pravne osebe potrebujejo prevode za različne namene, tudi takšne, kjer je treba prevodno besedilo overiti tudi glede na več različnih pravnih sistemov. Fizične osebe, posamezniki torej, pa potrebujejo sodni prevod dokumentov, s katerimi izkazujejo denimo stopnjo in smer dosežene izobrazbe, zakonski stan, nekaznovanost ipd. Za fizične osebe najpogosteje sodno prevajamo spričevala, diplome, rojstne liste, poročne liste ipd.

Sodni prevod lahko opravi le sodni prevajalec oz. sodni tolmač, ki poseduje pooblastilo Ministrstva za pravosodje. Sodni tolmač z izjavo, žigom ter podpisom jamči, da prevedeno ustreza besedilu izvornega dokumenta, za kar tudi civilnopravno odgovarja. Sodno zaprisežen prevajalec ali sodni tolmač zveže svoj prevod z originalom ali njegovo fotokopijo. Priložena izjava potrjuje ustreznost prevoda in navaja podatke o sodnem prevajalcu oz. sodnem tolmaču. Sodni prevod je uraden dokument. Naša prevajalska agencija sodeluje s sodnimi tolmači, ki so po izobrazbi hkrati prevajalci in pravniki. Tako dobro poznajo slovenski pravni sistem in tuje pravne sisteme, kar je nujno pri prevajanju v posamezen jezik in iz posameznega jezika.

Pri nas dobite:
 • sodni prevod spričevala ali diplome,
 • sodni prevod osebnega dokumenta, npr. potnega lista,
 • sodni prevod potrdila o nekaznovanosti,
 • sodni prevod potrdila o zakonskem stanu,
 • sodni prevod rojstnega lista, poročnega lista, mrliškega lista,
 • sodni prevod izjave, potrdila, pričevanja,
 • sodni prevod izpiska iz registra,
 • sodni prevod pooblastila,
 • sodni prevod pogodbe,
 • sodni prevod akta družbe,
 • sodni prevod zapisnika poslovnega srečanja,
 • sodni prevod pisma o nameri,
 • sodni prevod izjave o inšpekcijskem pregledu,
 • sodni prevod notarske listine,
 • sodni prevod sodbe,
 • sodni prevod policijskega poročila,
 • sodni prevod zdravniškega poročila ...
Vse naše prevode – tudi in predvsem sodno overjene prevode – lektoriramo in skrbno pregledamo, da so povsem točni.

Nudimo sodno overjene prevode angleškega, nemškega in drugih evropskih jezikov po konkurenčnih cenah.

Sodni in pravni prevodi

Naši sodni tolmači uredijo prevod vseh vrst listin, ki jih potrebujete vi ali vaše podjetje, pred slovenskimi ali tujimi organi.