Zanesljiv partner za prevajanje, lektoriranje, sodno overjene prevode in sodno tolmačenje. Več o podjetju
Omogočamo sporazumevanje, povezujemo ljudi
IBIDEM, prevajalci in sodni tolmači, d.o.o.
Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

Telefon: 059 059 160
Mobilni telefon: 041 988 286
E-pošta: info@prevajanje-ibidem.si
Delovni čas: ob delavnikih od 9. do 17. ure

Odgovori na pogosta vprašanja

Kaj je sodno overjen prevod ali sodni prevod, prevod sodnega tolmača, uradni prevod?

Sodno overjen prevod, sodni prevod, prevod sodnega tolmača ali uradni prevod so vse različna poimenovanja za iste vrste prevodov. Gre za prevod, ki je pravno veljaven v tujini oz., če prevajamo v slovenščino, ki je pravno veljaven v Republiki Sloveniji. Tovrstne prevode lahko opravljajo le sodni tolmači, ki so opravili izpit za sodnega tolmača in zaprisegli pri Ministrstvu za pravosodje. Sodno zaprisežen prevajalec ali sodni tolmač zveže svoj prevod z originalom ali njegovo fotokopijo. Priložena izjava potrjuje ustreznost prevoda in navaja podatke o sodnem prevajalcu oz. sodnem tolmaču. Za prevod je tudi civilnopravno odgovoren.

Kakšna je razlika med prevajanjem in tolmačenjem?

Prevajanje in tolmačenje sta izraza, ki ju velikokrat srečamo skupaj, vendar sta si popolnoma različna. Razlika med prevajanjem in tolmačenjem je v načinu komunikacije. Na kratko lahko prevajanje opredelimo kot prevod pisanega besedila, tolmačenje pa kot prevod govora. Prevajalci delajo na pisnih dokumentih, tolmači pa tolmačijo oz. prevajajo govorjeno besedo v sodnih postopkih na sodiščih, poslovnih sestankih, konferencah, izobraževanjih ipd.

Kakšna je razlika med navadnim in sodnim prevodom?

Navaden prevod ni uradno veljaven, pa čeprav ga opravi strokoven prevajalec ali prevajalska agencija. Le sodno overjen prevod ima pravno veljavo v tujini oz. pri prevajanju tujih listin v slovenščino v Republiki Sloveniji. Sodni prevod lahko opravi le sodni tolmač, ki je opravil izpit za sodnega tolmača in zaprisegel pri Ministrstvu za pravosodje. Sodno zaprisežen prevajalec ali sodni tolmač zveže svoj prevod z originalom ali njegovo fotokopijo. Priložena izjava potrjuje ustreznost prevoda in navaja podatke o sodnem prevajalcu oz. sodnem tolmaču. Za prevod je tudi civilnopravno odgovoren.

Je za sodni prevod potreben originalen dokument?

Ne. Če želite originalen dokument hraniti pri sebi, je najbolje, da naredite uradno fotokopijo dokumenta na Upravni enoti ali pri notarju. Sodni tolmač bo tako uporabil kopijo, original pa ostane nedotaknjen in ga boste lahko uporabili ob drugi priložnosti. Če pa gre za dokument, ki je v vsakem primeru veljaven le tri mesece (npr. potrdilo o nekaznovanosti), sodni tolmač zveže svoj prevod kar z originalnim dokumentom.

Kako obračunate prevod?

Prevod obračunavamo po straneh, in sicer ena stran predstavlja 1500 znakov. Če je besedilo, za katerega potrebujete prevod, v elektronski obliki, zaračunavamo število znakov po originalnem besedilu. Če pa ni mogoče natančno ugotoviti, kolikšno je število znakov v izvirniku, se poslužujemo števila znakov v prevodu. Najnižja postavka je 750 znakov ali pol strani. Vse, kar presega 750 znakov, pa obračunavamo natančno po številu znakov.

Kaj je prevajalska stran?

Prevajalska stran je enota, po kateri se dela obračune prevodov. Ena prevajalska stran obsega 1500 znakov v izvirnem jeziku. Če števila znakov v izvirnem besedilu ni moč določiti, se obračun napravi na 1500 znakov prevedenega besedila.

Kdo je sodni tolmač?

Sodni tolmač je usposobljen prevajalec, ki je opravil izpit za sodnega tolmača in je zaprisegel pri Ministrstvu za pravosodje. Običajno so sodni tolmači prevajalci, ki so po izobrazbi pravniki. Tako dobro poznajo slovenski pravni sistem in tuje pravne sisteme, kar je nujno pri prevajanju pravnih besedil.

Kaj je apostille? Kje ga lahko dobim? Pred ali po prevodu?

Apostille, oz. kar pri nas poimenujemo apostil ali apostila, je oblika overovljenega dokumenta v državah, ki so podpisale Haaško konvencijo iz leta 1961. V teh državah listine, opremljene z žigom apostil, ni treba dodatno overiti. S tem žigom uradni organ v matični državi potrdi podpis, žig in funkcijo podpisnika na uradni listini, ki se bo nato uporabljala v drugi državi. Javne listine, izdane v eni državi, ne moremo neposredno uporabiti v drugi državi, vendar jo mora potrditi oziroma overiti diplomatsko ali konzularno predstavništvo države, na ozemlju katere naj bi se listina uporabljala. Apostil potrdi resničnost podpisa, funkcijo podpisnika listine in istovetnost pečata ali žiga na listini. V Republiki Sloveniji za overitev z apostilom poskrbijo pristojna okrožna sodišča in Ministrstvo za pravosodje. Z žigom potrdijo verodostojnost podpisa sodnika, notarja, sodnega tolmača in drugih podpisnikov listine. Podpis notarja lahko overi samo okrožno sodišče, ki je pristojno v kraju, kjer ima notar svoj sedež. Podpis sodnega tolmača pa lahko overi samo Ministrstvo za pravosodje.

Katere dokumente potrebujem za poroko v tujini?

Poročite se lahko v številnih državah po svetu. Priporočljivo je, da zakonsko zvezo sklenete v deželi, ki je podpisnica Haaške, Pariške ali Dunajske konvencije, med katerimi je tudi Slovenija, saj so postopki hitrejši, enostavnejši in cenejši. Za veljavno poroko vsaka država zahteva različne dokumente. Običajno boste potrebovali fotokopijo potnega lista, izpisek iz matične knjige rojstev in potrdilo o samskem stanu. Dokumenti morajo biti na mednarodnih obrazcih ali uradno prevedeni v zahtevani tuji jezik.

Moj/-a partner/-ica ne govori slovensko. Ali potrebujeva sodnega tolmača na poročni slovesnosti?

Da. Glede na to, da obred svečane sklenitve zakonske zveze poteka v slovenskem jeziku, mora biti navzoč tudi sodni tolmač, če zaročenca ne razumeta slovenskega jezika.

Ali nudite popuste?

Nudimo količinske popuste in popuste za redne stranke. Za natančno predstavitev naših ugodnosti vas vabimo, da nas pokličete na 059 059 160 ali pa nam pišete na info@prevajanje-ibidem.si in skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev.

Vam lahko dokumente za sodni prevod pošljem po elektronski pošti?

Lahko. Dokument poskenirajte in nam ga pošljite neposredno na naslov info@prevajanje-ibidem.si ali prek spletnega obrazca. Odgovorili vam bomo z natančno ponudbo ali z oceno stroška prevoda ali lekture. Ravno tako bomo navedli čas, ki ga potrebujemo za izvedbo storitve. Ko bo prevod pripravljen, se oglasite z originalom za vezavo. Lahko pa nam tudi izvirnik pošljete po pošti. Prevod bo sodni tolmač zvezal z izvirnikom in dokument vam bomo poslali po priporočeni pošti na želeni naslov.

So osebni in zaupni podatki pri vas varni?

Popolnoma varni. Prevajalci in sodni tolmači, s katerimi sodelujemo, so osebe z visoko stopnjo osebne integritete, ki jim popolnoma zaupamo. Poleg tega ob začetku sodelovanja podpišejo posebno izjavo o varstvu zaupnih podatkov.

Koliko časa traja, da pripravite prevod?

Odvisno od obsega ter zahtevnosti dokumenta, pa tudi razpoložljivosti prevajalca, ki je specializiran prav za vaše področje. Pokličite nas in dogovorili se bomo za rok, ki vam bo ustrezal.

V katere jezike prevajate?

Nudimo prevajanje iz številnih svetovnih jezikov v slovenščino (in v obratni smeri): angleščine, nemščine, italijanščine, francoščine, španščine, ruščine, hrvaščine, srbščine, bosanščine, makedonščine, črnogorščine, arabščine, nizozemščine, madžarščine in drugih. Oddajte povpraševanje ali naročilo

Kakšna je razlika med lekturo in redakcijo?

Lektoriranje besedila pomeni jezikovni pregled besedila na ravni slovnice, sloga in terminološke ustreznosti izrazov, medtem ko se z redakcijo, ki običajno sledi lekturi besedila, odpravijo morebitne spregledane napake, ki so predvsem tehnične narave. Če je vaše besedilo namenjeno objavi, nam ga pošljite v zadnji pregled pred tiskom, ko bo že v obliki, namenjeni objavi.


Če zgoraj ne najdete odgovora na svoje vprašanje, nam pišite na info@prevajanje-ibidem.si ali nas pokličite na 059 059 160 ali 041 988 286. Z največjim veseljem vam bomo pomagali priti do zadovoljivega odgovora.

Za organizacije in gospodarske družbe

  • prevodi poslovnih in pravnih besedil, na primer letnih in drugih poročil, pogodb, raznih uradnih dokumentov
  • sodno overjeni ali uradni prevodi
  • tolmačenje na sodišču, sestankih, pogajanjih, konferencah, dogodkih ...

Za posameznike

  • sodno overjeni prevodi spričeval, uradnih potrdil in dokazil, pooblastil ... Več vrst listin

Kaj naročniki pravijo o nas

Priporočila naših naročnikov

Spoznali smo, da je dobro poslovno poročilo ogledalo podjetja, ki odpira vrata poslovnim partnerjem. Imamo vizijo in znanje, ki se odražajo v našem razvoju in rezultatih. To želimo tudi na primeren način z letnim poslovnim poročilom sporočiti poslovnim partnerjem. Za svoje poslovno poročilo smo že prejeli priznanje, vendar s prijaznim priporočilom, da bi ga bilo potrebno lektorirati.
Obrnili smo se na družbo IBIDEM d.o.o., ki je v želenem roku in s pristnim pristopom profesionalno opravila za nas pomemben del pri letnem poslovnem poročilu. Spoznali smo, da je dobro sodelovati s strokovnjaki na svojem področju, ki z lahkoto opravijo svoje delo. Tako smo se znebili neprijetnega občutka, da v našem javnem dokumentu nekaj manjka.
Lektorirano letno poslovno poročilo bomo sedaj s ponosom objavili.

Jože Lenart
GEP ŠTALEKAR d.o.o.

*****
Odlična agencija. Hitri, natančni in zelo strokovni prevodi. Zelo priporočam.

Milena Marković – odvetnica