Zanesljiv partner za prevajanje, lektoriranje, sodno overjene prevode in sodno tolmačenje. Več o podjetju
Omogočamo sporazumevanje, povezujemo ljudi
IBIDEM, prevajalci in sodni tolmači, d.o.o.
Kolodvorska ulica 7
1000 Ljubljana

Telefon: 059 059 160
Mobilni telefon: 041 988 286
E-pošta: info@prevajanje-ibidem.si
Delovni čas: ob delavnikih od 9. do 17. ure

Lektoriranje in čemu je potrebno

Zanima nas, ali potrebujete le pregled besedila ali si morebiti želite, da bi mi izboljšali slog besedila in zagotovili dosledno uporabo strokovnih izrazov skozi vse besedilo. Povejte nam in povedanemu bomo sledili!

Če je besedilo že napisano v slovenskem ali tujem jeziku, pa ga želite urediti in slogovno prilagoditi, to storijo naši lektorji, domači govorci. Pri pregledu besedila je lektor pozoren predvsem na:
  • sporočilnost besedila v ciljnem jeziku,
  • ustreznost strokovnega besedja in skladnje,
  • črkovanje in slovnico, napake pri tipkanju,
  • slog,
  • jasnost izraza,
  • obliko besedila.
Lektoriramo tudi besedila, ki jih nameravate javno objaviti, na način, kot ga predvidevajo v stroki, denimo znanstvene članke. Pri tem nam pomagajo strokovnjaki z vašega področja.

Pri besedilih za elektronsko objavo ali tisk, npr. letakih, brošurah, katalogih, člankih ipd., se med oblikovanjem zlahka v besedilo prikradejo neljube napake. Vabimo vas, da nas pred objavo ali tiskom znova pokličete in zaprosite za končni pregled oblikovanega besedila oziroma preloma, ki je praviloma v formatu PDF. Končni pregled pri nas prevedenih ali lektoriranih besedil opravimo brezplačno.

Lektoriranje in korekture

Poskrbimo za slovnično brezhibnost vaših besedil, hkrati pa jih tudi stilistično, slogovno in oblikovno prilagodimo, da ustrezajo namenu, za katerega jih želite uporabiti.